Cernauti – Palatul unde s-a votat Unirea cu Tara. Istoric si 30 de Fotografii

Daţi mai departeTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInPin on Pinterest

Reşedinţa mitropolitană din Cernăuţi : Locul unde s-a votat Unirea Bucovinei cu Ţara

Dintre monumentele care atrag atenţia tuturor celor ce vizitează oraşul Cernăuţi, un loc aparte îl ocupă fosta Reşedinţă mitropolitană, azi corpul central al Universităţii “Yurii Fedkovici”. Atracţia este datorată în primul rând stilului mauro-bizantin, cu zidurile ei colorate în roş-cărămiziu, având aspectul unei puternice fortificaţii medievale, cu două biserici, cu turnuleţe înalte şi zvelte.

Pe drept cuvânt a fost considerată a fi un adevărat giuvaer de arhitectură monumentală, fiind cea mai grandioasă clădire monumentală de acest gen din sud-estul Europei.

Începuturile acestei construcţii datează din decembrie 1860, când Ministerul Cultelor din Viena, ca urmare a repetatelor cereri făcute de episcopul de atunci al Bucovinei Evghenie Hacman, îl însărcină pe tânărul arhitect ceh Josif Hlavka să se ocupe de schiţarea unui proiect şi să urmărească evoluţia lucrărilor.

Josif Hlavka s-a născut la 15 februarie 1831, în localitatea Prestice – Bohemia, a urmat cursurile liceului în localitatea Klatow, apoi Politehnica la Praga şi se dedică studiilor de arhitectură la Academia de Arte Plastice din Viena. În 1856 a primit o bursă de la stat pentru studii de arhitectură în străinătate. Cu ajutorul acestei burse a făcut numeroase călătorii de documentare prin Italia, Franţa, Anglia, Germania şi Grecia pentru a studia cele mai cunoscute clădiri monumentale din punct de vedere arhitectonic.

Ajutat de talentul său, de pregătirea sa, a început cariera de arhitect cu Biserica “Lazariştilor” din Viena în 1860-1862; apoi a continuat cu Opera Curţii Imperiale (Kaiserliche Hof – Oper) din Viena; Liceul Academic din Viena, Marele Palat al arhiducelui Wilhelm din Parkring în Viena, în stilul Renaşterii italiene. Fiind însărcinat de Ministerul Cultelor din Viena să elaboreze un plan de construcţie pentru Reşedinţa episcopală din Cernăuţi, Josif Hlavka a făcut o deplasare în Bucovina pentru a studia cu de-amănuntul spiritul tradiţional arhitectonic din zonă, căutând să desprindă din arhitectura vechilor monumente valoarea lor artistică şi apoi să o folosească la elaborarea planurilor de construcţie şi decoraţie ale Reşedinţei mitropolitane din Cernăuţi, care avea să fie cea mai mare clădire monumentală din câte a construit Hlavka. La 1 martie 1908, marele arhitect Josif Hlavka (foto) s-a stins din viaţă la vârsta de 77 de ani, fiind înmormântat în cripta familiei din Piestice.

După aprobarea proiectului Reşedinţei mitropolitane, s-a constituit un Comitet de construcţie din care făceau parte episcopul Evghenie Hacman, arhim. Teofil Bendela – vicarul episcopiei, Eudoxiu Hurmuzachi – primarul Cernăuţilor, conduşi de Josif Hlavka. Comitetul de construcţie avea misiunea să urmărească îndeaproape lucrările de construcţie.

La 13 aprilie 1864 au avut loc sfinţirea locului de construcţie şi punerea pietrei de temelie, iar la 18 iulie 1864, după sfinţirea bisericii catedralei din Cernăuţi a fost sfinţită temelia reşedinţei. Materialul de construcţie, respectiv piatra, avea să fie adus din carierele de piatră din zonă, iar materialul lemnos din ocoalele silvice din Vicov şi Bilca, ce aparţineau Fondului bisericesc. De la Viena aveau să fie aduşi 30 de calfe de sculptori, mai ales cioplitori în piatră, iar forţa de muncă era asigurată de localnici.

În 1866 s-a început zidirea Facultăţii de Teologie cu Biserica “Sf. Trei Ierarhi”. Palatul, numit Presbiteriu, amplasat în partea de răsărit a Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, a fost început în 1871, iar din 1872, din cauza îmbolnăvirii lui Hlavka, lucrările au fost continuate de arhitectul Ksiezarski.

Palatul mitropolitan, clădirea principală a reşedinţei, a fost predat spre folosire în diferite etape. Împrejmuirea construcţiilor cu grilaje de fier, amenajarea parcului, cunoscut sub numele de Parcul Dominic, aranjarea fântânilor şi cisternelor au avut loc între 1876 şi 1878.
Palatul mitropolitan este clădirea centrală a întregului ansamblu, fiind şi cea mai mare construcţie. Accesul se face pe una din cele trei porţi boltite. La parter erau chiliile clerului monahal de la Paraclisul reşedinţei. La etaj, unde se afla Sala de şedinţe a Consiliului Eparhial, apartamentul vicarului Mitropoliei Bucovinei, episcopul de Rădăuţi, se ajunge urcând pe nişte trepte de marmură, sprijinite de coloane de alabastru.

În mijlocul etajului era Sala Sinodală (foto), cea mai mare sală a palatului, pardosită cu marmură, iar pereţii, îmbrăcaţi cu lespezi de alabastru.

Pe cele 12 coloane de marmură sunt sprijinite arcadele galeriei care se aşterne sus, de-a lungul pereţilor, pe trei laturi ale sălii. Pereţii erau împodobiţi cu 11 fresce, ce reprezenta scene din istoria bisericească universală şi românească, scene atribuite lui Carol Swoboda din Viena, iar zugrăveala decorativă a fost executată de Karl Jobst. În această Sală Sinodală a Reşedinţei mitropolitane din Cernăuţi s-a votat la 28 noiembrie 1918 Unirea Bucovinei cu patria-mamă.

Din Sala Sinodală spre dreapta se intra în Salonul Roşu – cu portretele foştilor mitropoliţi ai Bucovinei; apoi Salonul Albastru, cu portretele foştilor episcopi ai Bucovinei, începând cu Dositei Herescu până la Evghenie Hacman. Din Salonul Albastru se intra în Biblioteca mitropolitană, şi de aici în Paraclisul arhiepiscopal cu hramul “Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”, paraclis sfinţit la 29 iulie 1882, cu ocazia primului Congres bisericesc ortodox al Bucovinei, întrunit la îndemnul mitropolitului Silvestru Morariu Andrievici. Acest paraclis a fost îmbrăcat în veşmânt pictural de Karl Jobst, în colaborare cu Johan Klein.

Din Sala bibliotecii mitropolitane se intră în apartamentele mitropolitane, apoi în Refectoriu, un salon spaţios pentru primirea delegaţiilor oficiale. Tavanele tuturor saloanelor sunt din lemn de stejar, casetat, împodobit cu picturi realizate de acelaşi Karl Jobst.
În stânga Reşedinţei mitropolitane se află edificiul Facultăţii de Teologie cu biserica închinată Sf. Trei Ierarhi, decorată cu fresce de Karl Jobst. În dreapta Reşedinţei mitropolitane se află cel de-al treilea edificiu, numit Presbiteriu, destinat în vremea aceea pentru clerul monahal care deservea Catedrala mitropolitană.

La mijloc este prevăzută cu un turn în care se află un orologiu. Bolta coridorului de la etaj a acestei clădiri a fost împodobită cu fresce atribuite lui Epaminonda Bucevschi. În această clădire a fost adăpostită prima tipografie românească din Bucovina, întemeiată de mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici.

Mobilierul pentru înzestrarea saloanelor reprezentative, pentru sufragerie şi pentru camerele oficiale a fost executat pe cheltuiala Fondului bisericesc ortodox român din Bucovina între 1879 şi 1880. Ultima restaurare a Reşedinţei mitropolitane a fost executată în 1937 din iniţiativa şi grija mitropolitului Visarion Puiu.

Şi astăzi, după aproape 150 de ani de la construcţia acestei reşedinţe, nu putem să nu înţelegem importanţa acordată instituţiei Mitropoliei Bucovinei, desluşind în aceste construcţii fastul de odinioară de la curtea bizantină de altădată.

Text: diac. Vasile M. Demciuc / Ziarul Lumina

Vizionati aici Albumele de Fotografii Basarabia-Bucovina.Info

Dati un “Like” Paginii de Facebook Basarabia-Bucovina.Info

Universitatea din Cernauti, Bucovina de Nord, Basarabia-Bucovina.Info


Universitatea din Cernauti, Bucovina de Nord, Basarabia-Bucovina.Info

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Shortlink:

5 Responses to Cernauti – Palatul unde s-a votat Unirea cu Tara. Istoric si 30 de Fotografii

 1. Pingback: De ziua lui Eminescu lansam Basarabia-Bucovina.Info – un Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc | Basarabia-Bucovina.Info

 2. Pingback: Via Ziaristi Online: De ziua lui Eminescu s-a lansat Basarabia-Bucovina.Info – un Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc | Japca la romani ...

 3. Pingback: FOTOGRAFII. Biserici din Cernauti, Bucovina de Nord. | Basarabia-Bucovina.Info

 4. Pingback: Unirea pe vecie a Bucovinei cu Regatul Romaniei. 18 Decembrie 1918 – Decretul Regelui Ferdinand si alte Documente | Basarabia-Bucovina.Info

 5. =IULITA Unionista dela RENI=

  “DECLARAŢIA DE UNIRE A BUCOVINEI CU ROMÂNIA”
  ———————————————————————————————
  “Congresul General al Bucovinei,
  întrunit azi, joi, in 15/28 noiembrie, 1918 în Sala Sinodală din Cernăuţi,
  consideră că:

  – de la fundarea Principatelor Române,
  Bucovina, care cuprinde vechile ţinuturi ale Sucevei și Cernăuţilor,
  a făcut pururea parte din Moldova, care în jurul ei s-a închegat ca stat;

  – că în cuprinsul hotarelor acestei ţări se găseşte vechiul scaun de domnie de la Suceava,
  gropniţele domneşti de la Rădăuţi, Putna şi Suceviţa,
  precum şi multe alte urme şi amintiri scumpe din trecutul Moldovei;

  – că fiii acestei ţări, umăr la umăr cu fraţii lor din Moldova
  şi sub conducerea aceloraşi domnitori,
  au apărat de-a lungul veacurilor fiinţa neamului lor
  împotriva tuturor incălcărilor din afară şi a cotropirei păgâne;

  – că în 1774 prin viclesug Bucovina a fost smulsă din trupul Moldovei
  şi cu de-a sila alipită coroanei habsburgilor;

  – că 144 de ani, poporul bucovinean a indurat suferinţele unei ocârmuiri străine,
  care îi nesocotea drepturile naţionale şi care prin strâmbătăţi şi persecuţii
  caută să-şi înstrăineze firea şi să-l învrăjbească cu celelalte neamuri
  cu cari el voieşte sa trăiască ca frate;

  – că în scurgerea de 144 de ani bucovinenii au luptat ca nişte mucenici
  pe toate câmpurile de bătaie din Europa sub steag străin
  pentru menţinerea, slava și mărirea asupritorilor lor
  şi că ei drept răsplată aveau să îndure micşorarea drepturilor moştenite,
  isgonirea limbei lor din viaţa publică, din scoală şi chiar din biserică;

  – că în acelaşi timp poporul băştinaş a fost împiedicat sistematic
  de a se folosi de bogăţiile şi izvoarele de câstig ale acestei ţări,
  şi despoiat în mare parte de vechea sa moştenire;

  – dară cu toate acestea bucovinenii n-au pierdut nădejdea că ceasul mântuirii,
  aşteptat cu atâta dor şi suferinţa va sosi,
  şi că moştenirea lor străbună, tăiată prin graniţe nelegiuite,
  se va reîntregi prin realipirea Bucovinei la Moldova lui Ştefan,
  şi că au nutrit vecinic credinţa că marele vis al neamului se va înfăptui
  prin unirea tuturor ţărilor române dintre Nistru şi Tisa într-un stat national unitar;

  constată că ceasul acesta mare a sunat !

  Astăzi, când după sforţări şi jertfe uriaşe din partea României
  şi a puternicilor şi nobililor ei aliaţi s-a întronat în lume
  principiile de drept şi umanitate pentru toate neamurile
  şi când în urma loviturilor zdrobitoare monarchia austro-ungară
  s-a zguduit din temeliile ei şi s-a prăbuşit,
  şi toate neamurile încătuşate în cuprinsul ei şi-au câstigat dreptul de libera hotărâre de sine,
  cel dintâiu gând al Bucovinei desrobite se indreaptă către regatul României,
  de care întotdeauna am legat nădejdea desrobirii noastre.

  DREPT ACEEA, NOI, CONGRESUL GENERAL AL BUCOVINEI,
  ÎNTRUPÂND SUPREMA PUTERE A ŢĂRII
  ŞI FIIND INVESTIT SINGUR CU PUTERILE LEGIUITOARE,
  ÎN NUMELE SUVERANITĂŢII NAŢIONALE,
  HOTĂRÂM:
  UNIREA NECONDIŢIONATĂ ŞI PENTRU VECIE A BUCOVINEI ÎN VECHILE HOTARE
  PÂNĂ LA CEREMUŞ, COLACIN, ŞI NISTRU,
  CU REGATUL ROMÂNIEI.”
  —————————————————————————————————————————————-
  http://dincolodetisa.blogspot.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>